Usługi
Porządkowanie i rekultywacje terenów
 • mikroniwelacja
 • odkrzaczanie
 • roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe
 • wywóz pozostałości po robotach budowlanych
 • dowóz ziemi i przygoto-
  wanie do nasadzeń
 • mała architektura ogro-
  dowa, oczka, murki, ścieżki
 • wiercenie otworów pod słupki ogrodzeniowe
Roboty ziemne małokubaturowe
 • wykopy w warunkach ograniczonego dostępu
 • wąskie wykopy liniowe sieci energetycznych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych
 • zabiegi konserwacyjne urządzeń wodno-melioracyjnych
Oczyszczalnie i odwodnienia
 • doradztwo techniczne
 • montaż oczyszczalni
 • drenaże opaskowe
 • wykonywanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych
Małe budowle wodne
 • przepusty
 • zastawki
 • mnichy
Dokumentacje, projekty, pozwolenia
 • dokumentacje techniczne przyłączy wod-kan.
 • nadzory inwestorskie w zakresie budownictwa wodno-melioracyjnego
Koparka Atlas 404
koparka Uniwersalna maszyna do robót ziemnych. Przeznaczona do prac o niewielkiej kubaturze oraz na ograniczonej przestrzeni roboczej, a także wszędzie tam, gdzie wprowadzenie większego sprzętu nie jest wskazane ze względu na możliwe szkody lub brak odpowiedniego wjazdu. Podstawowymi zaletami koparki są jej niewielkie wymiary ( szer x wys 97 x 216) oraz nacisk jednostkowy na grunt porów nywalny do nacisku wywieranego przez człowieka. Minikoparka jest wyposażona w łyżkę o szerokości 30cm oraz lemiesz spycharkowy umożliwiające wykonywanie różnego rodzaju prac ziemnych . Możliwy montaż dodatkowego osprzętu, np wiertnicy
Ładowarka Gehl 1640

Niewielka gabarytowo ładowarka o nie-
zwykłych możliwościach eksploatacyjnych. Niezależny napęd hydrauliczny na cztery koła zapewnia dużą manewrowość nawet na bardzo ograniczonym obszarze. Dzięki zastosowanemu systemowi hydraulicznemu i dodatkowemu osprzętowi stwarza wiele możliwości zastosowań.

ladowarka
Ładowarka z wiertnicą
wywrotka

Wiertnica hydrauliczna zamontowana na ładowarce Gehl. Przeznaczona do wiercenia otworów w gruncie o średnicy 25 cm i głębokości do 110cm. Zastosowanie do wiercenia otworów pod fundamenty punktowe lekkich konstrukcji lub słupki ogrodzeniowe. Dzięki montażowi na ładowarce niezwykle mobilna. Maksymalny czas cyklu roboczego ok 3min.

Pracę urządzenia można obejrzeć tu


Ponadto posiadamy wszelkie kwalifikacje i uprawnienia oraz sprzęt i narzędzia zapewniające pełną niezależność przy wykonywaniu zleceń